Please select Into the mobile phone version | Continue to access the computer ver.
Hoi An old town - Viet Nam
382 26 2018-10-24
Uploading and Loding Picture ...(0/1)
o(^-^)o
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline


2018-10-24
Use props
Blériot53
Captain
Flight distance : 1675817 ft
Offline

Very colourful images. Thanks for the share.
2018-10-24
Use props
DJI Paladin
Super Moderator
Flight distance : 318 ft

Offline

Hi there, nicely done! Thanks for sharing.
2018-10-24
Use props
msisrael
Second Officer
United States
Offline

Nice.  Here is a collection of drone videos of Vietnam:

AirVuz Vietnam Drone Videos
2018-10-25
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

Where i can have a look on to your work? Hoi An is really old and colorfull. Sighted from the ground. May be the next time with a DJI device.
2018-10-25
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Peterx Posted at 2018-10-25 08:54
Where i can have a look on to your work? Hoi An is really old and colorfull. Sighted from the ground. May be the next time with a DJI device.

Thank you. I'm from Viet Nam. I'm living in Da nang city , go to Hoi An about 35km
2018-10-26
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline


2018-10-26
Use props
Montfrooij
Captain
Flight distance : 1859961 ft
Netherlands
Offline

Something went wrong here I guess.
2018-10-26
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

The links or images are not visible. How you want to share your work here? Or the DJI server did´nt get the place???
Vietnam is really a beautiful place,that i´ve seen with my own eyes. I think i ´ll get there next year with the whole family again.
Huy,have a save flight every time with your bird and take more wonderful shot of your homeland.
Hẹn gặp lại.
2018-10-26
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Peterx Posted at 2018-10-26 23:55
The links or images are not visible. How you want to share your work here? Or the DJI server did´nt get the place???
Vietnam is really a beautiful place,that i´ve seen with my own eyes. I think i ´ll get there next year with the whole family again.
Huy,have a save flight every time with your bird and take more wonderful shot of your homeland.

Link ready? I'll reup. tks
2018-10-27
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline


2018-10-27
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

Đẹp thật !  I remember the roofed bridge on the rivers side arm.   Should i write more in English or Vietnamese to comment your work in the future?
Thanks for the reup.
2018-10-27
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Peterx Posted at 2018-10-27 10:07
Đẹp thật !  I remember the roofed bridge on the rivers side arm.   Should i write more in English or Vietnamese to comment your work in the future?
Thanks for the reup.

Tks. I wish you could comment more in Vietnamese and English for my photos.
tks
2018-10-27
Use props
davidmartingraf
Captain
Flight distance : 34614662 ft
  • >>>
United States
Offline

Nicely done - thaknks again for sharing.
2018-10-27
Use props
jacksonnai
Captain
Malaysia
Offline

Great pictures they all look amazing  
2018-10-27
Use props
jacksonnai
Captain
Malaysia
Offline

quochuy Posted at 2018-10-26 02:22
https://lh3.googleusercontent.com/tx-2lpSZ0ri5SBJOzXHfhbY5B4AWdDaDvvQztli_VYD0fqENszSZ0-Fc25mbaXn9SNbqoKsTDLnI2J3mgmQiKC9zeNjtOVLtvWX48zLhq6oiorFKlKmB4lxVqyJbq7FbkAmsivMrfJJUtbJaBzIER92tZdhrLPdwHitQoyU8zkw__vyrj2dUTPQsJ3G77r0a_1iEhcBnXbqJxgiYYpNQoC_nypxHN-2DoKNVzu7GliFlHIvhEF7f4tqmYSF891RJ2QBqGSa6yo5KoXVdassyWcGPy2kp5gbtBozw5u1JLLXTM6o-RcN05Sugn5CC1RWIPO79_fgr8ArEic55TESGXGxxXzEAATuvpEamvU3wbUkLQoo0DFteeUtUzwMFy_OnqAgsLsIbkv7XkijY1npsQP-FySS2TBRpPzr_oltZYaX1dYh8m2MuNxN7LxhixXRWF-sLp7r6BlOztPyaX_K8NOjgD7soGZ1-KmyzS81X4VIeH3s3altb4h7fQ4wf6resNeOgmDqGabviPLrQJWmB0I73ZVOU2UnODLOY2F9lzFbLBnrUZ1c3GRCTGAghwFzOX-C9OjKKQg77qes9-uKB3SjtF1NGgr7Sh_b7_ccfan7wLsXorniH7P59HYCo3_f03fx2h8Se6FB5tkakjhDo9z1H=w2048-h1134-no[/img]
https://lh3.googleusercontent.com/1CVvDq6yVtZZbxcaTKltFpMHzwNa89rB5oEqj_m3rDlR1RvWVv0WFHWzAaCamD-FKL1Y5LhJE8ptLYXowdF8xxqlv8ZW1RogAXxJNDKP0dXh3G6ueaxczKyUzWGLaNvB8KasDEq8D8-G6anV6lnCu_5PWXQdb91Ih7L5y9oZipJDtUZS4FNX4dg8lNexVlc7taUczVyQZ0bXfhWahJYP5PuwesKdC2r5KLLCNqE7uLOju-XybZ4IAMLYu9141v_EfSoQ8GbTMZo8M-Xp1_paJ4p-RR_iebr754KMhoo-ff-e0kv6XxgTCaLOiRIjQDjvARHpgefPDHvSEtkhs2pdmWc4xtXJEpv5yCVGTGEqnyDrtrzFq3Lafge5EyKTu4ub6Tm46PsxeOgLAob5d8seQ5k3_Yb4wdk-WIUWCrmza8WjZ54sfiqowJpHcITiYxJwY1DQsk9QBvEFG5dpE6wrbcPXSKQdRzCMVu6TB4lw3gfvDeZ6km4VHul_mppEG-18jU0H7dQ0ICM0Xzi5qYfJKOwlFA38L1-aHvkOpeAR-eGHuX3RGcE0ImV02CUoA3EUwtXMuuHwIDNMKPu9-vsvGq14Pzbtj2d5P9ixyeLxGs9yd8R2T0_x2zS9LUttoDKSXCUg911fIaK4dVwrTuwUCQcT=w1759-h1298-no[/img]

Thanks for sharing
2018-10-27
Use props
Cetacean
Captain
Flight distance : 2388573 ft
  • >>>
United States
Offline


Aloha quochuy,

     Very colorful, very nice!  We should use your photos for color tests!  Keep up the good work!

Aloha and Drone On!
2018-10-27
Use props
RedHotPoker
Captain
Flight distance : 165105 ft
Canada
Offline

Incredible.


RedHotPoker
2018-10-27
Use props
A CW
Captain
Flight distance : 11995407 ft
  • >>>
United Kingdom
Offline

Lovely shots!     
2018-10-28
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

quochuy Posted at 2018-10-27 21:27
Tks. I wish you could comment more in Vietnamese and English for my photos.
tks

I can do the comments as dual in both Viet and English if you want,so i can use Vietnamese spell to prevent against the forgetting what i know. I think i´´ve found my sign in this forum.
If you have any prblem with your bird then feel free to ask. I wait for your future shots.
2018-10-28
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Cetacean Posted at 2018-10-27 22:57
Aloha quochuy,

     Very colorful, very nice!  We should use your photos for color tests!  Keep up the good work!

thank you for your comment
2018-10-28
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Peterx Posted at 2018-10-28 01:32
I can do the comments as dual in both Viet and English if you want,so i can use Vietnamese spell to prevent against the forgetting what i know. I think i´´ve found my sign in this forum.
If you have any prblem with your bird then feel free to ask. I wait for your future shots.

thank you for your comment. I'll up new photos by drone. Please wait.
tks.
2018-10-28
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

2018-10-29
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

P4 của em đã bay cao bao nhiêu mét khi em chụp ảnh này? Và khoảng mấy giờ? Anh hỏi vì các màu vẫn rõ. Tấm ảnh dẹp thật.
2018-10-29
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Peterx Posted at 2018-10-29 08:46
P4 của em đã bay cao bao nhiêu mét khi em chụp ảnh này? Và khoảng mấy giờ? Anh hỏi vì các màu vẫn rõ. Tấm ảnh dẹp thật.

Em bay tầm 50m, e bay lúc 6h10 pm, e chụp RAW và dùng PS để kéo sáng thôi ạ, vì lúc đó khá tối mà ko dám phơi sáng lâu, chỉ 2" để đảm bảo ảnh nét
2018-10-29
Use props
Peterx
Captain
Flight distance : 1452920 ft
Germany
Offline

Như thế là đúng rồi Đến giờ rồi rằng anh sẽ về phép tại Việt Nam năm tới. Anh khuyên em lắp thêm đèn sáng cho P4 cho em nhìn thấy P4 rõ hơn buổi tối.
2018-10-29
Use props
quochuy
lvl.3
Flight distance : 10627 ft
Vietnam
Offline

Dạ, e cảm ơn anh
2018-10-29
Use props
Advanced
You need to log in before you can reply Login | Register now

Credit Rules